Home Current CV Publications Contact

 

Publications

 

2021

"By the Dead Body of Christ. Representation and Spectacle", Indifferent Things? Objects and Images in Post-Reformation Churches in the Baltic Sea Region, eds. Ulriche Nürnberger et al, Michael Imhof Verlag, pp 105-117

2020

"Marsilio Ficino om kärlek och konst" Eros, philia, agape. Kärlekens kulturhistoria – en vänbok till Inga Sanner, eds. John Björkman et al, Ellerströms förlag

2019

"Felix Horb. Notes in the Margins of Max Dvořák, Hans Sedlmayr and Erwin Panofsky", Journal of Art Historiography, Number 21 (2019)

"Theatricality in the Sistine Chapel", The Grand Theatre of the World. Music, Space and the Performance of Identity in Early Modern Rome, eds. Valeria de Lucca and Christine Jeanneret, Routlegde, pp 83–95

"Skulpturumgänge i det förmoderna Europa: Kristi grav med väktarbeläten i Västerlövsta kyrka",Tidens landskap. En vänbok till Anders Andrén, eds. Cecilia Ljung et al, Nordic Academic Press

2018

"Figures of Migration. Intertextuality in Michelangelo's Night", The Power of the In-Between, eds. S Peterson et al., Stockholm University Press, pp 75-97

2017

Siting Michelangelo. Spectatorship, Site Specificity and Soundscape, Nordic Academic Press

"Den performativa blicken", Performativitet, eds. M H Hayden & M Snickare, Stockholm University Press

2016

"Barockens sena ankomst till Vasastan. Gustav Vasa kyrka", Kyrkornas hemligheter: Stockholm, Stockholm

Siting Federico Barocci and the Renaissance Aesthetic, Routledge [paperback edition]

2015

Allusions and Reflections.Greek and Roman Mythology in Renaissance Europe [edited with Elisabeth Wåghäll Nivre et al.], Cambridge Scholars Publishing

2014

"Luis Milan och den orfiska gemenskapen", Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 2014, Stockholm, pp 177-195

2013

"On the Reception of Michelangelo in Sweden from 1850 to 1950", Konsten och det nationella. Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950, Stockholm, pp 61-72

2012

Performativity and Performance in Baroque Rome [edited with Mårten Snickare], Ashgate

2011

Siting Federico Barocci and the Renaissance Aesthetic, Ashgate

"Siting Michelangelo's Last Judgment in a Multimedia Context: Art, Music and Ceremony in the Sistine Chapel", Konsthistorisk tidskrift 80:2, pp 65-89

2010

"The Lure of Aesthetic Criticism. Caravaggio x 2 at Nationalmuseum", Konsthistorisk tidskrift 79:4, pp 228-231

”Performativa aspekter på Michelangelos gravmonumnet över Julius II”, Det åskådlig och det bottenlösa, Stockholm, pp 226-234

2009

Vasarenässansen. Konst och identitet i 1500-talets Sverige, Stockholm

2008

"Meditativt tänkande i barockens konst och diktning", Själens uttryck:passion, dygd och andakt. Samspel mellan själ och kropp i 1600-talets människosyn, Barockakademiens skriftserie 1, Stockholm, pp 19-44

2006

"Holländsk guldålder: Nationalmuseum, Stockholm, 22 spetember-8januari 2006", Konsthistorisk tidskrift LXXIIII, pp 269-276

"The Religious Iconography", In Hoc Signo Vinces. A Presentation of the Swedish State Trophy Collection, Stockholm, pp 100-110

2005

"Att minnas de döda", Signums svenska kulturhistoria, Stomarktstiden, Lund, pp 487-629

2004

"'Örling blef galen i Rom'. Konstnärer kring senator Nils Bielke vid 1700-talets mitt", Drömmen om Italien. Nordiska konstnärer i Södern 1750-1870, [utställningskatalog], Nationalmuseum, Stockholm, pp 70-73

2003

"The Eye of Faith. Changes in the Iconography of Piety", Baroque Dreams. Art and Vision in Sweden in the Era of Greatness, Ed. Allan Ellenius, Acta Universitatis Upsaliensis, Figura NS 31, Uppsala, pp 99-123

2001

”Federico Barocci. Adoration of the Child”, Uppsala University Art Collections, Uppsala, pp 48-49

”Caspar Schröder. King Karl XI”, Uppsala University Art Collections, Uppsala, pp 210-211

”The Michelangelo Crescendo. Communicating the Sistine Chapel Ceiling”, Konsthistorisk tidskrift LXXI:4, s 206-216

2000

"Metoder i svensk konstvetenskap", 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige, [red Hans Pettersson & Britt-Inger Johansson], s 161-188

1999

"Adriaen de Vries (1556-1626) - Imperial Sculptor", [exh rev], Konsthistorisk tidskrift LXVIII:3, pp 209-212

"Digital pedagogik", Bilder och Internet - texter kring konstruktion och tolkning av digitala bilder, [Ed A Göthlund & A Tellgren], visuellt - Konst- och bildvetenskapliga institutionens skriftserie nr 6, pp 125-127

1997

"Skulptur", Barockens konst. Signums svenska konsthistoria, Lund, pp 302-349

"The Artist Olaus Magnus. Vision and Illustration", I fratelli Giovanni e Olao Magno. (I convegni di Classiconorroena), Rom, pp 51-58

1996

"Projektet Konst och politik under Vasatiden", Konstvetenskaplig bulletin 41 (1994/95), pp 25-26

1995

Gåva och själ. Epitafiemåleriet under stormaktstiden, Ars Suetica 17, Uppsala

"Bruegels bröllopsdans"; "Vinter på kanalen", Universitetets bildvärld. Strövtåg genom historien, konsten och samlingarna, Uppsala, pp 214-215 & pp 230-231

"En from gås", Sockenkyrkan i landskapet och sockenkyrkan som källmaterial, Stockholm, pp 65-74

1993

”New Developments in the Study of Dutch Seventeenth-century Art. Haag/Amsterdam 10-28 augusti 1992”, [report] Valör 1993:2, pp 33-36

”Konsten - en gudagåva”, Valör 1993:3, pp 21-25

1992

”Barockens bevingade skelett”, Valör 1992:2, pp 22-31

”Constantijn van Renesse; 'Den barmhärtige samariten', 'Marknadsscen', 'Job, hans hustru och hans vänner', 'Gråtande ung man'”, Rembrandt och hans tid, [utställningskatalog], Nationalmuseum, Stockholm, pp 286-287 & pp 394-396

”En kommentar till det komiska i Falska fåglars paradis”, Falska fåglars paradis, [av Wolfgang Hildesheimer], Stockholm, pp 129-134

”Kungssalen på Läckö slott och Den svenska disciplinen”, Stormaktstid. Erik Dahlbergh och bilden av Sverige, Stiftelsen Läckö institutet, pp 61-75

”Magnus Gabriel De la Gardies bataljmålningar på Karlberg”, Karlberg. Slott och skola. II. Byggnader och konst, [Red Bengt M Holmquist], Stockholm, pp 299-328

1991

”David Freedbergs okultiverade estetik”, Valör 1991:3, pp 1-5

1990

”Hanne Honnens de Lichtenberg. Tro, hob & forfængelighed. Kunstneriske udtryksformer i 1500-tallets Danmark”, [review] Valör 1990:3, pp 18-20